Menu
(Online) Astrologie cursussen

De toekomst van Nederland

25 feb 2023, door Astrowise

Ik kan het niet helpen… als ik het nieuws volg, dan plot ik alles direct op de horoscoop van Nederland. En daar word ik niet altijd even blij van. Het bevestigt wél het beeld dat 2023 een belangrijk jaar wordt voor Nederland.

Zoals ik al eerder schreef in deze blog, is Neptunus aan de hemel bij aanvang van kabinet Rutte I het 10e huis van de horoscoop van Nederland in gegaan. En in 2023 transiteert hij over de Zon-Mercurius in de horoscoop van Nederland. Wat betekent dat voor de toekomst van Nederland?

.

De transit van Neptunus

Neptunus in transit brengt dromen, illusies, en een vervaging van de grens tussen realiteit en fantasie. Voor een kunstenaar zou dat misschien nog een productieve transit kunnen zijn, maar niet voor het bestuur van een land. En dat is precies wat er aan de hand is in Nederland.

Bij aanvang van kabinet Rutte I (2010) ging Neptunus aan de hemel over het MC van de horoscoop van Nederland en loopt sindsdien door het 10e huis. Het 10e huis in de horoscoop van een land symboliseert het prestige, het aanzien van een land.

En nu is Neptunus aan de hemel op een belangrijk punt in het 10e huis aangekomen: exact op de Zon-Mercurius conjunctie. De regering, de leiders van politieke partijen en de koning.

.

Hoogtepunt = Dieptepunt

Dat betekent dat we nu onderweg zijn naar de climax van alles wat in de voorafgaande jaren is gebeurd. Na alle affaires en schandalen waarbij het vertrouwen in de politiek een flinke knauw kreeg… wordt 2023 het hoogtepunt (van de Neptunus transit), of een – nieuw – dieptepunt (in de politiek). Het is maar hoe je het bekijkt.

Neptunus gaat in totaal vijf keer in transit over de Zon-Mercurius conjunctie in de Staatshoroscoop. De eerste waarschuwende hits vonden al plaats in het laatste half jaar van 2022, maar de derde hit (maart 2023) wordt het startschot van de ellende die Neptunus brengt. De gevolgen van deze transit worden steeds zichtbaarder. En wat lees ik in de krant?

.

Tweede Kamer maakt zich zorgen over de staat van de democratie

De Tweede Kamer maakt zich zorgen over de staat van de democratie, de rechtspraak en het oordeel dat burgers hebben over de overheid. Dat bleek tijdens het Kamerdebat over ‘de staat van de rechtsstaat’. Denk aan de moeizame afwikkeling van de toeslagenaffaire, of aan het ministerie van VWS dat de uitspraak van de rechter om appjes van ambtenaren openbaar te maken, negeert. Ze betalen liever dwangsommen (een prikkel om je aan de uitspraak te houden), dan dat ze de informatie vrijgeven.

.

Omgekeerde vlaggen als protest tegen de Staat (eigen foto)

.

Verbinding met de samenleving verloren

Het CDA zegt dat de landelijke politiek de verbinding met de samenleving is verloren en dat er dit jaar een ommekeer nodig is. Na het jaar van de omgekeerde vlaggen die door heel Nederland hingen, willen ze weer verbinding krijgen met het volk.

.

Correctief referendum zodat burgers wetten kunnen tegenhouden

De SP wil een bindend correctief referendum invoeren. Kiezers kunnen daarmee wetten tegenhouden die door de Tweede en Eerste Kamer zijn aangenomen. Volgens Leijten (Tweede Kamerlid voor de SP) is zo’n referendum een versterking van de democratie omdat “een groeiende groep mensen zich niet vertegenwoordigd voelt door de politiek en beleidsmakers”.

.

Vernietigend eindrapport Gronings Gaswinning

En al helemaal niet de Groningers. Het eindrapport “Groningers boven gas” van de parlementaire enquêtecommissie concludeert: “Belangen Groningers structureel genegeerd bij gaswinning”.

Het grootste gedeelte van het rapport gaat over de periode vanaf 2012, dat is vrijwel de gehele periode van de kabinetten Rutte, die in 2010 premier werd. Rutte zou er niet voldoende aan gedaan hebben, aldus de parlementaire enquêtecommissie.

Hans Vijlbrief, staatssecretaris van Mijnbouw, vat het gevolgde beleid als volgt samen:

.

De Groningers hadden altijd gelijk. Gaswinning leidde tot aardbevingen. Geld was belangrijker dan het belang van Groningers. Dat is de conclusie en dat is heel ernstig.

.

Het rapport van de parlementaire enquêtecommissie, 1972 pagina’s in 2.44 minuten:

.

.

“Niet mijn schuld, wel mijn probleem”

Een andere groep die in de kou is gezet, zijn studenten.

Op 1 september 2015 werd de basisbeurs afgeschaft. Ervoor in de plaats kwam een leenstelsel voor studenten van hogescholen en universiteiten. Een tegenvaller, want studenten moesten vanaf dat moment elke cent voor hun studie lenen. Maar… je kon tenminste wel “gratis” lenen; de rente zou 0% zijn, zo beloofde de overheid.

Maar wat zijn beloftes van de overheid nog waard tijdens deze transit van Neptunus?

Niets, zo blijkt. Met ingang van 1 januari 2023 wordt er rente geheven op studieschuld. En die rente zal de komende jaren nog wel verder stijgen, omdat hij gekoppeld is aan de marktrentes.

Nu wordt de basisbeurs per 1 september 2024 wel weer in ere hersteld, maar daar is een grote groep studenten niet bij gebaat. De generatie studenten die tussen 2015-2023 heeft gestudeerd (de pechgeneratie), wordt dúbbel geraakt: zij kregen geen basisbeurs, moesten álles lenen… en nu wordt er ook nog eens rente geheven op die studielening.

Gecompenseerd worden ze niet of nauwelijks. Studenten uit de pechgeneratie krijgen een tegemoetkoming van €1400,- terwijl ze het ongeveer het tienvoudige daarvan zijn misgelopen: een bedrag van €14.000,-.

De overheid meent hier niets te kunnen doen, het is tenslotte een bewuste beleidskeuze geweest.

In een opiniestuk in de Volkskrant betoogt Peter van der Heiden echter dat die vlieger niet opgaat. Met de herinvoering van de basisbeurs komt de regering namelijk terug op een eerder genomen beslissing. Ze repareren een eerder gemaakte fout… maar zadelen ondertussen de individuele student ermee op.

En dat veroorzaakt grote ongelijkheid binnen een generatie studenten:

.

.

De lijst wordt langer en langer

Na de gedupeerde ouders van de toeslagaffaire, de Groningers wiens huizen gesloopt of versterkt moeten worden, de boeren die hun levenswerk kapot zien gaan vanwege de stikstofplannen, starters die geen kant op kunnen op de woningmarkt en een torenhoge inflatie waardoor mensen in armoede vervallen, is er nu dus ook een grote groep studenten die benadeeld wordt door de overheid.

De onrust die dat in de samenleving met zich meebrengt, is voelbaar.

.

“Er is bijna geen Tweede Kamerlid meer dat niet wordt bedreigd”

Het aantal politici dat naar de politie stapt omdat ze bedreigd worden, heeft in 2022 een vlucht genomen. Volgens Caroline van der Plas, leider van de BoerBurgerBeweging, is er vrijwel geen Tweede Kamerlid meer dat niet bedreigd of geïntimideerd wordt.

Zij voelde zich niet meer veilig genoeg om aanwezig te zijn bij het boerenprotest van 11 maart 2023.

Hoewel dat natuurlijk absoluut van de zotte is, is het wel een teken van de groeiende onvrede van de bevolking over het functioneren van de Haagse politiek.

.

De toekomst van Nederland

We gaan allang niet meer van affaire naar affaire, politici vóelen dat er snel iets moet veranderen om nog langer het mandaat te krijgen van het volk.

In dat opzicht worden de Provinciale Statenverkiezingen die woensdag gehouden worden, interessant. De uitslag zou weleens een voorbode kunnen zijn van ingrijpende politieke veranderingen. Leden van Provinciale Staten kiezen namelijk leden voor de Eerste Kamer en die kan wetten – voorgesteld door de Tweede Kamer – goedkeuren of afkeuren.

Ik zal deze blog de komende maanden dan ook blijven updaten, zowel voor wat betreft deze Neptunus transit, als voor nieuwe ontwikkelingen in de horoscoop van Nederland. Stay tuned!

.

Tot slot

Wat valt jou op aan de transits op de horoscoop van Nederland?

.

.

Lees ook:

Crisis, schandalen en “geheugenverlies” – Neptunus door de horoscoop van Nederland
De uitgelekte notitie van Ollongren
Wanneer krijgen we nu eindelijk een nieuw kabinet?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

15 + 12 =

10 reacties

 1. Mooi artikel, ben benieuwd naar de radix van Mark Rutte hoe die over een komt met de radix van Nederland. Natuurlijk is Mark Rutte niet schuldige van alles wat is er gebeurd de afgelopen jaren. Hij is de eind verantwoordelijke. Neptunus komt ook conjunctie met Mercurius. Kan je dat ook al duiden?

  • Hi Hanny, dat kan ik zeker! Ik heb er zelfs al een paar blogs over geschreven 🙂

   In de horoscoop van Nederland staat een Zon-Mercurius conjunctie. Neptunus in transit is eerst over Mercurius gegaan (april 2022 t/m februari 2023) en loopt nu vol over de Zon. Wat dat voor Nederland betekende kan je lezen in deze blog over de uitgelekte notitie van Ollongren. Hierin staat ook een bi-Wheel met de transits om de horoscoop van Nederland heen.

   Maar daar bleef het helaas niet bij… het ene schandaal na het andere volgde. Hierover kan je lezen in mijn blog “Crisis, schandalen en geheugenverlies: Neptunus door de horoscoop van Nederland”. Als je het allemaal zo op een rijtje ziet staan, is het best heftig… lees maar eens en laat me weten wat je ervan vindt!

 2. Van mij mogen er dingen ingrijpend veranderen in den Haag, maar ik ben bang dat Neptunus hier misschien ook betekent dat we niet uit het moeras gaan komen en dat de verkiezingsbeloftes van alle partijen niet waargemaakt gaan worden of “bijwerkingen”gaan hebben. Dus dat een ingrijpende verandering onder een neptunus transit misschien niet het beloofde/gewenste resultaat zal hebben en meer een schijnoplossing zal blijken te zijn.

  • Hi Linda, daar maak je een interessant punt! Onder een Neptunus transit op de Zon ligt een quick fix inderdaad niet in de verwachting. Zeker niet omdat deze Neptunus transit nog héél 2023 exact op de Zon staat van de Staatshoroscoop. Toch denk ik dat deze verkiezingen wel degelijk kunnen bijdragen aan een nieuwe koers. Alleen niet door abrupte veranderingen, maar – zoals Neptunus dat betaamt – door de regering eerst nog verder te ondermijnen. Bijvoorbeeld op één van de belangrijkste verkiezingsthema’s van de regering: stikstof.

   De provincies moeten plannen maken waarmee de regering zijn stikstofdoelen in 2030 kan halen. Iets waar niet iedere provincie om staat te popelen vanwege de pijnlijke keuzes (over boerenbedrijven) die daarvoor moeten worden gemaakt. Provincies kunnen het proces vertragen, wat ook weer gevolgen heeft voor het verlenen van vergunningen voor bijvoorbeeld woningbouw en infrastructuur. Dat gebeurt nu al in de provincie Noord-Brabant; daar worden voorlopig helemaal geen vergunningen meer verleend voor activiteiten die leiden tot een verhoging van stikstof in de natuur.

   Verder leidt de uitslag van deze verkiezingen tot een andere samenstelling van de Eerste Kamer. De zetelverdeling in de Eerste Kamer is weer belangrijk voor de regering om de stikstofwet (en andere wetten) aan te passen.

   Kortom, ik vrees dat deze regering eerst een langzame dood zal sterven, voordat we weer aan opbouwen toekomen. Maar hoe sneller dat proces loopt, hoe sneller we aan die opbouw kunnen beginnen…

  • Dat wordt het zeker Miriam! Neptunus loopt nog het hele jaar heen en weer over de Zon in de horoscoop van Nederland, en Pluto nadert het teken Waterman. Wordt vervolgd dus 🙂

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van het cursusaanbod en het laatste Astrowise nieuws? Meld je dan aan voor de Nieuwsbrief.