Menu
(Online) Astrologie cursussen

Privacy & Cookies

 

Privacyverklaring Astrowise

Hieronder lees je hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Dat doen we uiteraard zo zorgvuldig en vertrouwelijk mogelijk.

 

Over ons

Astrowise
Musholm 163
2133 HR Hoofddorp
Nederland

KvK 34339291

Vragen of een verzoek indienen?
info@astrowise.nl
06 4056 3319

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Astrowise verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– Social Media accountnamen
– Geboortedatum, -plaats en -tijd
– Bedrijfsnaam
– IP adres
– Foto’s (genomen tijdens de lessen en de diploma-uitreiking)
– Portretten (door jouzelf aangeleverd voor testimonials)
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op de website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@astrowise.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Astrowise verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Contact
Heb je contact met ons opgenomen per e-mail, telefoon, WhatsApp, social media of via ons contactformulier, dan hebben we van jou gegevens ontvangen. Deze gebruiken we om te kunnen reageren op jouw bericht aan ons.

Reacties
Als je een reactie achterlaat onderaan een blogpost, dan verwerken we je naam en e-mailadres. Als je een recensie schrijft over onze consulten, webinars, workshops of cursussen, dan verwerken we je naam, e-mailadres en evt. een door jou aangeleverde profielfoto.

Nieuwsbrief
We sturen je graag een nieuwsbrief, maar alleen als je klant bij ons bent of als je jezelf hebt ingeschreven voor onze nieuwsbrief. Onderaan elke nieuwsbrief staat uiteraard weer een link waarmee je je kunt uitschrijven.

Levering
Als je een schriftelijk rapport bij ons koopt, een consult boekt, een webinar/ workshop/ cursus of een online programma bij ons volgt, dan verwerken we de gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van die opdracht: je naam, adres, contactgegevens, geboortedatum, -tijd en plaats, en de door jou verschafte context informatie voor de opdracht.

Klanttevredenheid
Als je een schriftelijk rapport, consult, webinar, workshop, cursus of online programma bij ons hebt afgenomen, verwerken we je gegevens om te kunnen vragen of je tevreden bent met onze dienstverlening.

Facturatie
Voor de facturatie verwerken we je naam, adres en andere gegevens die nodig zijn om een correcte factuur te kunnen sturen. Bij betaling zien we bovendien van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is.

Astrowise verwerkt verder nog persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Astrowise neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen hebben voor personen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Astrowise bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

E-mailadres en (voor)naam in de mailinglijst
Bewaartermijn: zo lang niet uitgeschreven van een e-maillijst. Wanneer je je uitschrijft van onze e-mails, zullen je persoonsgegevens binnen een maand uit het systeem worden verwijderd.
Reden: om e-mails te kunnen versturen.

E-mailadres en (voor)naam in reacties/ comments op de website
Bewaartermijn: zo lang je reactie zichtbaar is op de website.
Reden: om spam te kunnen herkennen en voorkomen.

Inloggegevens (gebruikersnaam, e-mailadres) in online lessen
Bewaartermijn: zo lang als gebruik gemaakt wordt van de online lessen.
Reden: om toegang te verlenen tot besloten online trainingen en programma’s.

Geboortegegevens
Bewaartermijn: aangezien cliënten/ cursisten regelmatig terugkomen, worden deze gegevens bewaard totdat gevraagd wordt om verwijdering.
Reden: om consulten te kunnen voorbereiden en om cursusmateriaal te kunnen maken met persoonlijke lesvoorbeelden, oefenmateriaal en persoonlijke werkboeken.

Factuur- en boekhoudgegevens en CRM systeem
Bewaartermijn: tenminste 7 jaar.
Reden: om aan al onze wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd.

De bovenstaande termijn geldt, mits er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Astrowise verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou om of te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Astrowise blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Astrowise gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder opgeslagen is via de instellingen van je browser verwijderen.

Social Media
We willen het je graag zo makkelijk mogelijk maken om berichten van onze website te delen. Dat kan door middel van Social Media buttons. De meeste Social Media kanalen werken met cookies en houden zich aan de EU-US Privacy Shield.

Lees de privacy verklaringen van de desbetreffende Social Media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

YouTube
We embedden video’s op de website. YouTube (Google) plaatst dan cookies om te zien welke video’s je al bekeken hebt en om jou relevantere advertenties te kunnen laten zien. Het cookiebeleid van Google vind je hier.

Links
Op onze website vind je links naar naar externe websites. Dit gebeurt voornamelijk in de blogs. Door op een link te klikken ga je naar een andere website. Mogelijk gebruikt deze externe website cookies. Lees hiervoor de cookie- en privacyverklaring van de desbetreffende website.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Astrowise en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@astrowise.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op jouw verzoek.

Astrowise wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Astrowise neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan contact op via info@astrowise.nl

 

Wijzigingen

Het kan zijn dat we onze privacyverklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld doordat we op een andere manier gaan werken of vanwege wetswijzigingen. We zullen de nieuwe privacyverklaring altijd op onze website publiceren.

 

Cookies

Cookie-instellingen

–>

Astrowise blog

De grote Jupiter-Uranus conjunctie

Als je al dacht dat we in spannende tijden leven… De grote Jupiter-Uranus conjunctie aan de hemel wakkert het vuurtje nog wat verder aan. Dit uitbundige duo komt één keer in de 14 jaar samen en zorgt dan voor doorbraken. […]

Lees meer

De toekomst van Nederland

Ik kan het niet helpen… als ik het nieuws volg, dan plot ik alles direct op de horoscoop van Nederland. En daar word ik niet altijd even blij van. Het bevestigt echter wél het beeld dat 2023 een belangrijk jaar […]

Lees meer
Meer blog artikelen

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van het cursusaanbod en het laatste Astrowise nieuws? Meld je dan aan voor de Nieuwsbrief.