Menu
(Online) Astrologie cursussen

Corona en de Saturnus-Pluto conjunctie van 2020

10 apr 2020, door Astrowise

“We gaan door een van de zwaarste periodes in onze geschiedenis buiten oorlogstijd”, benadrukte premier Rutte tijdens zijn persconferentie van 31 maart 2020.

Treffender had hij de huidige Saturnus-Pluto conjunctie niet kunnen omschrijven.

De hel brak al snel los nadat Saturnus en Pluto op 12 januari 2020 een conjunctie maakten aan de hemel. In Wuhan (China) dook een virus op dat zich razendsnel verspreidde: het Coronavirus. Een virus dat niet alleen de gezondheid aantast, maar ook de economie.

We wisten van tevoren dat we het stevig voor onze kiezen zouden krijgen. Saturnus-Pluto is namelijk een gevaarlijk duo dat steeds weer garant staat voor narigheid.

Denk maar aan de uitbraak van WO I (Saturnus conjunct Pluto), de uitbraak van WO II (Saturnus vierkant Pluto) en de aanslagen van 9/11 (Saturnus oppositie Pluto).

In deze blog gaan we kijken wat Saturnus-Pluto conjuncties ons in de loop der tijd hebben gebracht én wat we nu kunnen verwachten. Maar we beginnen met het coronavirus.

 

De uitbraak van het coronavirus

Het coronavirus dook in december 2019 voor het eerst op in de Chinese miljoenenstad Wuhan. Een 34-jarige arts in een oogziekenhuis in Wuhan, Li Wenliang, maakte als eerste melding van dit SARS-achtige virus.

 

Robert Wei / Shutterstock.com

 

Aanvankelijk stelde de Chinese gezondheidsraad nog dat er geen reden was tot zorg. Ze stelden dat het virus niet van mens naar mens kon worden overgedragen. Alles was onder controle.

Twee weken later spreidde het virus zich echter in rap tempo uit over de wereld. Op dat moment was de Saturnus-Pluto conjunctie exact!

 

Crisis, conflict en krimp van de economie

Het duo Saturnus en Pluto heeft een geduchte reputatie. In zijn boek Cosmos and Psyche beschrijft Richard Tarnas Saturnus-Pluto conjuncties als tijden van internationale crisis en conflict, geweld en onderdrukking.

Saturnus-Pluto conjuncties vormen het einde van een tijdperk.

Eigenlijk wisten we dat natuurlijk al. Het financiële systeem piept en kraakt: we kunnen niet almaar geld blijven bijdrukken, de rente wordt al lange tijd kunstmatig laag gehouden, het pensioenstelsel gaat onderuit, de huizenmarkt zit op slot en miljoenen mensen zijn op de vlucht.

Er moet dus echt iets gebeuren.

Saturnus en Pluto gaan daarbij absoluut niet zachtzinnig te werk. Dit duo brengt -over het algemeen- een einde aan de gevestigde orde, wat vaak gepaard gaat met geweld en veel doden. Gelukkig brengt het ook onverzettelijkheid, de volharding om er doorheen te komen, moed en opoffering.

Een ding is zeker: een Saturnus-Pluto conjunctie gaat niet ongemerkt aan je voorbij.

 

Dracula en Frankenstein

DraculaFilms vormen vaak een afspiegeling van de tijdsgeest. De twee meest iconische horrorfilms, Dracula en Frankenstein, gingen dan ook in première tijdens de Grote Depressie van de jaren ’30. Beiden onder een Saturnus Pluto oppositie.

De film Frankenstein was overigens dusdanig controversieel, dat bioscopen één of meerdere scenes uit de film lieten knippen. Bioscopen in de staat Kansas lieten zelfs 32 scènes uit de film verwijderen, voordat ze bereid waren hem te vertonen.

 

Eén keer in de 32-37 jaar

Saturnus en Pluto komen eens in de 32-37 jaar samen.

Saturnus maakt een hele ronde door de dierenriem in 28-30 jaar, maar Pluto loopt ondertussen natuurlijk ook weer een klein stukje verder. Zodoende maakt Saturnus elke 32-37 jaar een conjunctie met Pluto, steeds weer vanuit een ander teken: 1914 (Kreeft) – 1947 (Leeuw) – 1982 (Weegschaal) – 2020 (Steenbok).

In deze video zie je hoe dat gaat:

 

 

Om te zien wat een Saturnus-Pluto conjunctie teweeg brengt, kijk je naar het teken waarin ze staan.

 

Saturnus-Pluto in Kreeft (1914), het teken van de veiligheid van je thuisbasis, bracht de Eerste Wereldoorlog. Het was een tijd van groeiend nationalisme. Landen breidden hun leger en vloot uit om zo sterk mogelijk te worden.

WO I wordt ook wel de loopgravenoorlog genoemd: legers aan weerskanten graven zich in in loopgraven en andere versterkte posities om zo een aanval van de tegenstander te kunnen weerstaan.

Het teken Kreeft trekt zich bij gevaar terug in zijn pantsertje, tijdens WO I waren dat de loopgraven.

 

Met Saturnus-Pluto in Leeuw werd de oorlog gevochten vanuit de beschutting van loopgraven

Everett Historical/ Shutterstock.com

 

Saturnus-Pluto in Leeuw (1947), de trotse koning der dieren, die loyaliteit eist, bracht het opnieuw definiëren van machtsgrenzen.

 • De Koude Oorlog
  Na de Tweede Wereldoorlog bekoelden de relaties tussen oost en west. Er ontstond een machtsvacuüm tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie.

  .

 • Het IJzeren Gordijn was een denkbeeldige grens die Europa in twee stukken verdeelde. Hij vormde de grens tussen het kapitalisme (het Westen) en het communisme (het ‘Oostblok’).
  .

 • Joodse staat Israël
  Na de Tweede Wereldoorlog splitsten de Verenigde Naties Palestina op in twee delen. Er kwam Israëlisch en Palestijns grondgebied. Zodoende konden de Joden de staat Israël stichten.
  .
 • Apartheid
  In Zuid-Afrika werd de Apartheid ingevoerd, een systeem van rassensegregatie.
  .

Allemaal bepaald geen successen. Saturnus functioneert nou eenmaal niet prettig in het teken Leeuw, het teken van zijn Vernietiging.

 

Naeblys / Shutterstock.com

 

Saturnus-Pluto in Weegschaal (1982), het teken van relaties, bracht de uitbraak van HIV en AIDS, een seksueel overdraagbare ziekte.

Mensen waren bang de ziekte ook te krijgen, daarom werden aidspatiënten vaak gemeden.

Ook de populaire zanger Freddy Mercury werd getroffen door de ziekte. Pas één dag voor zijn overlijden, op 23 november 1991, maakte hij officieel bekend dat hij leed aan aids.

Het teken Weegschaal gaat over relaties. Saturnus staat heel goed in Weegschaal (Verhoogd). Uiteindelijk heeft aids de manier waarop mensen omgingen met ziekte en zieken veranderd.

 

Kraft74 / Shutterstock.com

 

Saturnus-Pluto door de tekens geeft aan wat de grote thema’s zijn

Zoals je ziet, vertelt de tekenachtergrond op welke manier Saturnus en Pluto zorgen voor crisis, conflict, geweld en onderdrukking.

De huidige conjunctie van Saturnus-Pluto in Steenbok zal extra heftig uitwerken, omdat Saturnus hier heel sterk staat: in Eigen Teken.

Om een idee te krijgen van de magnitude, gaan we kijken naar eerdere Saturnus-Pluto conjuncties uit de geschiedenis.

 

Eén keer in de ca. 250-500 jaar… en dat is nu!

We leven nu in een heel bijzondere tijd. Saturnus-Pluto conjuncties komen weliswaar eens in de 32-37 jaar voor, maar een Saturnus-Pluto conjunctie in het teken Steenbok komt maar eens in de paar honderd jaar voor.

Saturnus staat heel sterk in Steenbok (Eigen Teken) en dat voegt een extra dimensie toe aan de huidige ontwikkelingen.

Saturnus en Steenbok heersen over verantwoordelijkheid, hiërarchie, gezag, de regering en “het systeem”. Saturnus en Steenbok houden graag de controle en dat kan botsen met mensen of groepen die onafhankelijk van geest zijn.

Pluto heerst over macht en onmacht, leven en dood, schuld en belastingen. Pluto in Steenbok focust zich op de overheid, politiek, economie en bedrijven.

Samen vormen ze een gevaarlijk duo dat eenieder die zijn autoriteit bedreigt, onderdrukt of controleert.

Onder Saturnus-Pluto conjuncties in Steenbok veranderen machtsstructuren en/of het financiële systeem.

Om een idee te krijgen van wat we kunnen verwachten, gaan we eerst kijken naar eerdere Saturnus-Pluto conjuncties in Steenbok. Van daaruit gaan we kijken wat we anno 2020 kunnen verwachten.

 

Saturnus-Pluto conjunctie in Steenbok (1284)

De horoscoop van 1284 toont een opvallende overeenkomst met die van 2020: we zien een enorm cluster van planeten in het teken Steenbok.

Horoscoop Saturnus-Pluto conjunctie 1284

 

We hadden net de tijd van de Kruistochten achter de rug (1096-1271). De Kerk was supermachtig.

Om ketterij tegen te gaan was er een officiële kerkelijke rechtbank ingesteld: de Inquisitie (niet te verwarren met de Spaanse Inquisitie die in 1478 werd opgericht).

De macht was ongelijk verdeeld.

Aan de ene kant was er de kerkelijke macht (Saturnus-Pluto in Steenbok) en aan de andere kant (oppositie) het volk dat niets te zeggen had (Uranus in Kreeft).

 

Saturnus-Pluto conjunctie in Steenbok (1518)

Daar kwam echter verandering in tijdens de volgende Saturnus-Pluto conjunctie in Steenbok van 1518.

Uranus vormde op dat moment een exacte driehoek met Saturnus-Pluto in Steenbok en dat maakt het verschil. Bij driehoeken is er namelijk geen weerstand, de energie vloeit.

Horoscoop van de Saturnus-Pluto conjunctiein 1518

 

Luther kwam (onder meer) in opstand tegen de aflaathandel, een lucratieve business voor de Kerk. Gelovigen konden vergeven worden voor hun zonden door een geldbedrag aan de kerk te betalen.

Luther was het hier niet mee eens; hij was ervan overtuigd dat God zonden vergeeft na getoond berouw en niet na het betalen van geld.

Hij formuleerde zijn gedachten in 95 stellingen en zette hiermee de Reformatie in gang.

De macht van de Katholieke Kerk (Saturnus-Pluto in Steenbok) brokkelde snel af onder invloed van Luther en zijn aanhangers (driehoek Uranus).

 

Saturnus-Pluto conjunctie in Steenbok (2020)

In 2020 zie je wederom een bundeling van macht en controle.

Alleen staat Jupiter, planeet van expansie, overvloed, optimisme en groei, hier ronduit slecht: Jupiter staat in het teken Steenbok, het teken van zijn Val, én conjunct de Zuidknoop. Een planeet op de Zuidknoop verliest aan kracht. Het zit financieel dus wat minder goed dan je zou hopen.

Jupiter in Steenbok vraagt om realisme.

Horoscoop Saturnus-Pluto conjunctie 2020

 

En enig realisme lijkt wel op zijn plaats.

Loopt ons huidige financiële stelsel op de laatste benen? Ik ben geen econoom, maar er zijn wel signalen waar ik me zorgen over maak. In willekeurige volgorde:

 • Minder vaste contracten en ontslagrecht versoepeld
  Werkgevers geven de laatste jaren minder gemakkelijk vaste contracten. Ze zetten steeds meer uitzendkrachten, oproepkrachten en zzp’ers in. Nog slechts 60% van de werkenden heeft een vaste baan, flexwerk is een structureel verschijnsel geworden. Tegelijkertijd is het ontslagrecht versoepeld.
  .
 • Groeiende economie, maar de lonen stijgen amper mee
  De laatste 30 jaar krijgen bedrijven alle ruimte om een optimale winst te realiseren voor hun aandeelhouders. De winsten zijn inderdaad flink gestegen, werknemers merken daar echter niets van. De lonen bleven achter, prijzen voor levensonderhoud en huisvesting stegen en de zekerheid van een vaste baan is ook niet meer voor iedereen weggelegd.
  .
 • Hypotheekrente historisch laag, huizenprijzen door het plafond
  De hypotheerente is historisch laag, wat de huizenprijzen nóg verder heeft opgejaagd. Want krapte op de woningmarkt, werkt hogere prijzen en overbieden in de hand.
  .
 • Beleggers en speculanten maken gebruik van de woningnood
  Betaalbare huurwoningen zijn nog nauwelijks te vinden; ook de huurprijzen zijn de laatste jaren explosief gestegen.
  .
 • Winkelhuur rijst de pan uit, kleine winkels verdwijnen uit ons straatbeeld
  De huur van winkelpanden is fors gestegen, wat met name voor de kleinere en bijzondere winkels soms bijna niet meer op te brengen is.
  .
 • Negatieve spaarrente
  Spaargeld levert nauwelijks meer iets op. De rente werd al lange tijd kunstmatig laag gehouden, maar sinds half maart 2020 is negatieve rente een feit. Vooralsnog voor spaarrekeningen met tegoeden vanaf  €1.000.000,-, maar of het daarbij blijft?
  .
 • Pensioenstelsel gaat onderuit
  Het pensioenstelsel gaat onderuit. We vergrijzen in rap tempo en er zijn te weinig jongeren om de pensioenen te kunnen ophoesten.

 

Geld en macht zijn ongelijk verdeeld in de wereld. 2020 is het begin van een nieuw tijdperk..

En zo kunnen we nog wel even doorgaan. De verdeling van macht en geld is er wederom eentje van “the winner takes all”.

Een financieel stelsel dat uit balans is geraakt, kan onder een Saturnus-Pluto conjunctie flinke klappen oplopen.

 
 

De druk liep al jaren op en heeft een climax bereikt met de Saturnus-Pluto conjunctie aan de hemel. Mensen willen dat hun regering verantwoordelijkheid neemt en de economie herstructureert. Tegelijkertijd is dit natuurlijk ook een goede tijd om zélf op te staan en verantwoordelijkheid te nemen.

En dat is precies wat premier Rutte tijdens deze coronacrisis doet: hij doet een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van het volk.

Hij verbiedt ons niet om naar buiten te gaan, maar vraagt het volk zoveel mogelijk thuis te blijven en zich aan bepaalde regels te houden (een targeted lock-down). In zijn persconferentie van 31 maart 2020 zegt hij:

“Iedereen ziet dat we ons in Nederland heel goed aan de regels houden. […] De straten zijn leeg, de treinen zijn leeg, de kantoren zijn leeg. We blijven dus zoveel mogelijk binnen. We werken zoveel mogelijk thuis. We houden die anderhalve meter afstand. Boodschappen doen we alleen. En we niezen in onze elleboog en we wassen onze handen stuk. Als we verkouden zijn, blijven we thuis. En als er ook nog benauwdheid of koorts bij komt, blijven ook ons gezin en onze huisgenoten thuis.”

 

Hij verbiedt mensen dan ook niet om in de meivakantie te gaan reizen, maar vraagt ons zoveel mogelijk thuis te blijven.

Verder roept hij ons op om aardig en begripvol te zijn voor elkaar, mensen te helpen waar nodig en eens even te kijken bij die oudere persoon aan de overkant.

Want…

“In een volwassen democratie als Nederland, met volwassen, trotse mensen, kun je dat alleen met z’n allen doen. Wat in Nederland niet werkt is een regering die zegt, je moet dit en je moet zus, etc. Dat doe je met z’n allen.”

.

 

De persconferenties stralen overigens ook een typische Steenbok sfeer uit: formeel, zakelijk, verantwoordelijk, realistisch, praktisch en gestructureerd:

 

 • de toon waarop premier Mark Rutte zijn verhaal doet in de persconferenties is formeel en zakelijk
  .
 • hij brengt de boodschap heel gestructureerd:
  punt 1 (1.11 op video)
  punt 2 (2.05 op video)
  punt 3 (3.36 op video)
  punt 4 (4.05 op video)
  .
 • hij windt er geen doekjes om, maar zegt gewoon waar het op staat
  .

Als een journalist hem vraagt of hij kan schetsen waar we nu eigenlijk staan in de strijd tegen het coronavirus, antwoordt hij: (12.03 op video):

 

“Ik zeg tegen mensen, ik zeg tegen ons allemaal, we gaan door een van de zwaarste periodes in onze geschiedenis buiten oorlogstijd. We hebben natuurlijk ook een aantal grote oorlogen meegemaakt in ons land, zeker de Tweede Wereldoorlog. Maar buiten oorlogstijd is dit een van de heftigste crises waar wij met z’n allen doorheen gaan.”

.

Hoe gaat dit verder?

En dan komen we bij de one million dollar question: hoe gaat dit verder?

Ik denk dat we hiervoor –astrologisch gezien– naar twéé factoren moeten kijken: de bestrijding van het coronavirus én de economie.

 

Catalysator

Het coronavirus is enkel de trigger die de economie een flinke klap geeft (en nog zal geven), maar dat de economie in zwaar weer zou komen, zagen we al lange tijd aankomen vanwege de Saturnus-Pluto conjunctie aan de hemel.

De laatste twee jaar adviseer ik mijn cliënten al om niet vlak voor het eerste kwartaal van 2020 een goede, vaste baan op te geven en aan een nieuwe baan te beginnen. Niemand wil in zijn proeftijd in een economische crisis terecht komen.

Maar waar komt dat coronavirus dan ineens vandaan? Waarom wordt de benodigde verandering in macht en economie (Saturnus-Pluto) uitgerekend getriggerd door een virus?

Daarvoor moeten we volgens Brenda Wilson kijken naar de asteroïde die de Saturnus-Pluto conjunctie triggert: de asteroïde Wuhan, die ontdekt is in 1980.

De asteroïde Wuhan loopt tussen half januari en eind oktober 2020 drie maal over het stellium in Steenbok. Dat zou betekenen dat we deze zomer nog steeds te maken hebben met het coronavirus.

Als we voor de transit van een asteroïde dezelfde werkingstijd kunnen aanhouden als voor de transit van een planeet, dan zou dat betekenen dat er pas ná de zomer meer duidelijkheid is over het coronavirus en wat we ertegen kunnen doen. 

Dat wil niet zeggen dat er dan ook al een medicijn of vaccin tegen is, maar wel dat we beter zicht hebben op wat we kunnen of moeten doen. Maar nogmaals, het is even afwachten of de transit van een asteroïde dezelfde werkingstijd heeft als van een planeet. We zullen het zien!

Ik vroeg me af waar asteroïde Wuhan precies stond toen de WHO (World Health Organisation) COVID-19 als pandemie erkende. Dat was op 11 maart 2020. En wat bleek?

Horoscoop coronavirus COVID-19 officieel pandemie

 

Asteroïde Wuhan stond exact op Jupiter (die alles vergroot), die op zijn beurt een nauwe conjunctie maakte met Pluto (de planeet van leven & dood).

Neptunus, de planeet van infecties en besmetting, stond conjunct de Zon, die symbool staat voor onze vitaliteit. Beiden staan in het teken Vissen, met haar poreuze grenzen. Het virus kan zich dus snel verspreiden. Bizar gewoon…

 

Economische consequenties

De economische consequenties zullen nog een poos voelbaar zijn, ook als we deze zomer toch gewoon weer aan het werk zouden kunnen. Er zijn dit jaar namelijk drie grote cycli die een ronde afsluiten en aan een nieuwe ronde gaan beginnen.

 

 1. Saturnus-Pluto (12 januari 2020)
 2. Jupiter-Pluto (5 april – 30 juni – 12 november 2020)
 3. Jupiter-Saturnus (21 december 2020) die een nieuwe, 20, 200 en 800 jaar durende cyclus ingaat

 

Saturnus-Pluto in Steenbok

Deze cyclus legt de nadruk op de verdeling van macht en geld.

Dat is niet alleen het geval in Nederland, waar het grote geld voornamelijk zit bij CEO’s en aandeelhouders en niet zozeer bij de mensen die het werk doen. Het speelt ook op Europees niveau.

Ieder land heeft zijn eigen regelingen om bedrijven door de coronacrisis heen te helpen. Zo kent Nederland onder meer de regeling Werktijdverkorting, inmiddels alweer vervangen door de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (de NOW).

Om deze regelingen te kunnen bekostigen, kunnen de Europese landen geld lenen bij de Europese Commissie.

De lidstaten, waaronder Nederland, moeten ieder voor een deel van dat bedrag garant staan. Maar hoe moet het geld verdeeld worden?

De discussie laait nu al op. De sterkere landen hebben weinig zin om structureel de begrotingstekorten en staatsschulden van de zwakkere lidstaten subsidiëren. In de Volkskrant wordt helder uitgelegd hoe dat zit.

De verdeling van macht en geld zou de komende tijd wel eens een belangrijk onderwerp kunnen worden in de Europese Unie.

En wat wordt de rol van Europa op het wereldtoneel?

 

Jupiter-Pluto in Steenbok

De Saturnus-Pluto conjunctie wordt dit jaar verder gekleurd door de Jupiter-Pluto conjunctie in Steenbok. Deze cyclus kan zowel duiden op (oplopende) schulden als op machtskwesties.

Jupiter is groei, expansie, optimisme en wereldhandel. In het teken Steenbok, het teken van zijn Val, wordt hij geremd. Dat leidt tot frustratie, verliezen, of op zijn minst realisme.

Pluto brengt economisch gezien schulden en tekorten. Er gaat meer geld uit dan er binnen komt. Staatsschulden lopen op.

Wederom een indicatie dat de economie hard geraakt zal worden.

Jupiter-Pluto brengt echter ook machtskwesties met zich mee. Pluto is macht en Jupiter legt daar een vergrootglas op.

Dit zou kunnen betekenen dat regeringen van de EU-landen met elkaar in de clinch gaan over het steunpakket voor de landen die getroffen zijn door het coronavirus.

Noord-Europa en Zuid-Europa staan lijnrecht tegenover elkaar over coronasteun.

 

De corona tracking-app houdt bij wanneer en waar je bent geweest. En hoe zit het met de macht van de Nederlandse overheid over haar burgers?

Zodra de coronamaatregelen worden versoepeld en mensen weer meer met elkaar in contact komen, zou een app op je mobiel moeten helpen om verspreiding van het virus tegen te gaan.

De app houdt bij wanneer en waar je bent geweest. Als je in de buurt geweest bent van een besmette app-gebruiker, dan krijg je een berichtje met het verzoek om in quarantaine te gaan. Heb jij zelf corona opgelopen, dan krijgen de mensen die bij jóu in de buurt zijn geweest een berichtje.

Dat lijkt heel handig, maar je privacy is hiermee wel in het geding. Toch sluit minister van Volksgezondheid, Hugo de Jonge, een verplicht gebruik van de app niet uit.

En zal de overheid vaccinatie straks verplicht stellen?

Met een Jupiter-Pluto conjunctie in Steenbok is het oppassen dat de overheid zijn macht over de burgers niet teveel uitbreidt en dat tijdelijke maatregelen uiteindelijk de nieuwe norm worden.

 

Jupiter-Saturnus in Waterman

Jupiter en Saturnus maken samen cyclussen van 20, 200 en 800 jaar. Dit duo wordt daarom ook wel “The Great Chronocrator” genoemd, ofwel “Markers of Time”.

In december 2020 maken Jupiter en Saturnus een conjunctie en luiden daarmee een nieuwe 200-jarige periode aan, waarin de focus geleidelijk aan zal verschuiven van het materiële naar het intellectuele. Van geld en bezit naar de wereld van ideeën: originele en innovatieve ideeën, technologische ontwikkelingen.

Big data gaat de toekomst veranderen. 

Die omslag gaat wel langzaam, we zullen de ontwikkelingen daardoor waarschijnlijk niet meteen opmerken.

 

2020 – het begin van een nieuw tijdperk

Het feit dat dit jaar (2020) drie grote cyclussen een ronde afsluiten en aan een nieuwe beginnen, en uitgerekend in het teken Steenbok (een Hoofdteken), geeft aan dat de tijden veranderen.

We zullen later spreken van een tijd vóór en na de coronacrisis, net zoals we het hebben over vóór en na de oorlog.

Corona is het omslagpunt naar een nieuw tijdperk

 

Het coronavirus vormt het omslagpunt. Het gaat hierbij echter niet om de coronacrisis zelf, maar om de omslag in ons denken die hieruit voortvloeit.

Het oude voldoet niet meer. De wereld is toe aan iets nieuws en wij moeten daar met z’n allen vorm aan gaan geven.

De patronen aan de hemel laten weliswaar zien welke uitdagingen we op ons bord krijgen. Hoe we daar vervolgens mee omgaan, is echter aan ons. Welke beslissingen regeringen/ leiders nemen én hoe wij daar persoonlijk aan bijdragen.

Je ziet gelukkig al veel mooie initiatieven; oud-verpleegkundigen melden zich weer aan voor de zorg, vrijwilligers schieten te hulp met het schoonmaken van ambulances en het vouwen van wasgoed van ziekenhuizen, mensen helpen elkaar met boodschappen of kleine klusjes.

Je kunt altijd wel iets doen. Vind je het leuk om iets te doen voor ouderen die vanwege het coronavirus geen bezoek meer krijgen? Meld je dan aan op www.kaartjevoorouderen.nl en maak iemand blij met een kaartje.

Dit is een tijd van uitdagingen, maar ook van grote kracht.

Kracht om de wereld beter te maken.

“The Times They Are A-Changin”. Bob Dylan zong het al in 1964, maar hier vertolkt door Tracy Chapman, mét lyrics zodat je die prachtige, toepasselijke tekst kunt meelezen.

Come senators, congressmen
Please heed the call
Don’t stand in the doorway

Don’t block up the hall
For he that gets hurt

Will be he who has stalled
The battle outside ragin’
Will soon shake your windows
And rattle your walls
For the times they are a-changin’

– Bob Dylan, “The Times They Are A-Changing”, 1964

 

Wat zijn jouw gedachten hierover? Laat hieronder een reactie achter!

 

 

Andere blogs over corona:

Demonstraties in Coronatijd – Saturnus-Pluto en Mars
Is er ook nog ander nieuws dan corona?
Nieuwe Maan in Weegschaal: grapje van het universum?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

6 + 11 =

84 reacties

 1. Dat we naar een intellectueel luchttijdperk gaan hoeft niet persé geweldig te zijn.
  Mensen wereldwijd laten vaccineren zodat ze onbewust een chip ingespoten krijgen en geen mensen meer zijn, maar bestuurbare humanoids noem ik geen verbetering. Waterman staat voor vrijheid, maar ook voor technologie en ik ben bang dat deze laatste de overhand gaat krijgen.

  • Hi Rob, wat het Luchttijdperk ons gaat brengen, is inderdaad maar afwachten. Het Aardetijdperk (de laatste 200 jaar) heeft ons o.a. koolcentrales, industrialisatie en bezitsdrang gebracht. Het Luchttijdperk zal ons ongetwijfeld technologische veranderingen brengen. Hoe mensen die kennis gaan inzetten, dat is natuurlijk de vraag.

   Ik hoop dat met de komst van het Luchttijdperk de ontwikkeling van schone energie (zonne-energie en windenergie) een vlucht gaat nemen. Wat er nog meer verandert, zullen we even moeten afwachten. Maar dat er grote veranderingen op komst zijn, is zeker!

   • WAUW, WAUW, WAUW!

    Jouw blog doet mijn gevoel dat ik heb wat door de energie in de wereld zo duidelijk voelbaar is bij iedere conjunctie helder krijgen, hele grote dank hiervoor. Tevens inspireert het mij enorm om hier meer over te weten doordat het voelt alsof alles letterlijk met de puzzelstukjes in een valt. Ik heb niet veel kennis van astrologie, daarin tegen voel ik wel heel erg veel. Vannacht tijdens volle maan heb ik volgens mij, mijn derde oog geopend of een uitwisseling gehad met het universum of hetgeen wat nog boven ons leeft. Ik heb de hele sterke connectie mogen voelen met de maan en de kracht van het los laten van deze dimensie, het staan in de kracht van liefde en vertrouwen die de wereld en mensheid zo hard roept!

    Ik ga zeker je blogs lezen, wat een eyeopener dat voelt als thuis komen. Zal er binnenkort een fase aankomen waarin de stand astrologisch gezien invloed heeft op het gevoel van ‘verdeelde meningen’, het opvolgen en de ‘wakkere’ mensen? Ik wens dat hetgeen wat de aarde van ons vraagt gegeven kan worden onlangs de innerlijke strijd bij mensen van angst en alles wat speelt. Als dat liefde is voor alles wat leeft en verdraagzaamheid voor wat er is, dat gegeven kan worden, zal er dan een mogelijkheid bestaan dat de shift die komen gaat verzacht wordt?! Ik geloof het wel, bundelen van energie maakt kracht, kracht maakt weerbaar en wendbaar, bewust!

    Liefs, Kaya

   • Hi Kaya, als je kijkt naar de astrologische standen, dan is het inderdaad of alle puzzelstukjes in elkaar vallen. Wat er hier op aarde gebeurt, wordt gereflecteerd door de standen van de planeten aan de hemel. We leven nu in een tijd van grote veranderingen, niet alleen door de Saturnus-Pluto conjunctie, maar ook door de Jupiter-Saturnus conjunctie (van 21 december 2020) die de overgang naar het Lucht tijdperk heeft ingeluid. Ik zal regelmatig blijven schrijven over de actuele ontwikkelingen!

 2. Hallo,
  Ik lees en hoor dat we op 21 December heel veel planeten op één lijn hebben en dat er iets geweldigs aan zit te komen. Met iets geweldigs wil ik dan niet meteen zeggen dat het ook positief zal zijn, wat wel in de lijn der verwachting ligt. We kunnen ons namelijk niet langer laten manipuleren door bepaalde instanties.
  Kun je mij vertellen welke planeten we allemaal terug gaan zien op de 21 ste en hebben die dan ook invloed op Saturnus, Jupiter en Pluto en op welke manier?

  Groetjes René

  • Hi René, op 21 december staan de planeten niet op één lijn, ook niet in één teken, maar het is astrologisch gezien inderdaad een heel belangrijke datum. Op die dag staan Jupiter en Saturnus conjunct in Waterman. Nu maken Jupiter en Saturnus elke 20 jaar een conjunctie met elkaar, maar… dit is de start van een nieuwe cyclus waarin Jupiter en Saturnus 200 jaar lang, élke 20 jaar een conjunctie met elkaar maken vanuit een LUCHT teken. De laatste 200 jaar maakten Jupiter en Saturnus conjuncties vanuit Aarde tekens.

   Deze Jupiter-Saturnus conjunctie in Waterman luidt dus een nieuw tijdperk in; we gaan van een Aarde tijdperk naar een Luchttijdperk.

   Opvallend genoeg geeft de huidige Saturnus-Pluto conjunctie ook al aan dat er grote veranderingen in de maatschappij zullen plaatsvinden.

   Hoe deze twee cycli elkaar beïnvloeden, gaat te ver om hier uit te leggen, maar wie weet wijd ik daar nog wel een blog aan!

 3. Dank voor de uitgebreide uitleg. Ben gelukkig niet de enige, die dit kosmisch bewust zijn heeft! We hebben ook nog Mars, die in z’n eigen teken Ram staat vierkant Jupiter-Saturnus-Pluto. Zou het niet kunnen dat na Mars conjunct Pluto en Jupiter conjunct Saturnus in december het virus verdwijnt?

  Grappig hè, dat op hetzelfde moment van influenza influencers de massa mentaal beinvloeden?
  Succes!

  • Hi Matthijs, Mars jaagt de boel met het vierkant op Jupiter-Saturnus-Pluto inderdaad behoorlijk op! Normaal gesproken zou dat niet eens zo lang duren, want Mars beweegt relatief snel. Maar… uitgerekend deze keer maakt Mars een Retrograde-loop, waardoor hij DRIE keer een exact vierkant op Jupiter-Saturnus-Pluto maakt. Dat geeft zeker vijf maanden herrie… Het laatste vierkant is inderdaad zo rond december 2020/ januari 2021. Of het virus dan verdwijnt? Laten we het hopen! Ik denk echter dat het vierkant van Mars voornamelijk te maken heeft met boosheid en agressie over de beperkende regels. We gaan het zien!

 4. Niet te geloven hoe kloppend dit allemaal is! En wat een uitgebreid onderzoek heb je gedaan door in de geschiedenis passende vergelijkingen te vinden! Vind je het goed als ik hem op Facebook deel?

 5. Hallo,

  Bedankt voor de heldere uitleg! Interessant!
  Ik heb geen ‘verstand’ van de stand van de planeten, maar weet wel, dat ze heel belangrijk zijn in de uitwerking van wat hier op aarde ‘gebeurd’ en ‘gevoeld’ wordt. Hoe kunnen we onze medemens hierin ‘wakker’ maken?
  Nogmaals bedankt!

  Lieve groet,
  Sandra

  • Hi Sandra, fijn dat je het zo’n heldere blog vond! We hebben even met elkaar gemaild om je vraag helderder te krijgen. Je zei dat er veel angst onder de burgers heerst en je vraagt je af wat we met z’n allen kunnen doen tegen de ‘machtige energie’ die nu heerst. Dat vind ik een hele interessante vraag.

   Bij eerdere Saturnus-Pluto conjuncties in Steenbok zagen we een hele duidelijke machtscomponent en dat is ook nu weer aan de orde. Deze keer echter onder de vlag van corona. In het belang van onze gezondheid… zouden we een app moeten installeren op onze mobiel die bijhoudt waar en met wie we zijn, zouden we ons moeten laten inenten met een vaccin dat (te) kort getest is, worden onze uitingen over corona op Facebook gecensureerd, enzovoorts. Allemaal zaken waardoor onze privacy en vrijheid in het geding is. Ik denk dat het belangrijk is dat we zelf blijven nadenken, er met elkaar over blijven praten en niet klakkeloos alles maar opvolgen. Ik hoop dat je hier iets mee kunt!

 6. heel blij met deze uitleg vooral die van honderden jaren terug kan men inzien dat astrologie waarde heeft als men zijn geschiedenis kent, maar een ding is ook zeker het is een leer moment omdat wij mensen te veel op de automatische piloot staan en dit maakt een hoop mensen hopelijk wakker nogmaals mijn dank willem

  • Dankjewel Willem! Als je ziet wat er in de historie is gebeurd met de Saturnus-Pluto conjunctie, dan is het inderdaad meteen duidelijk dat dit niet iets is wat in een paar weken overwaait…

 7. Heel interesant, dank je wel voor de goede uitleg.
  Het verheldert de situatie waarin we nu zitten en geeft je toch een zekere moed dat het niet eeuwig gaat duren.

  Ik woon in Australie en zou graag dit delen met mijn familie die niet allemaal Nederlands spreken, is het mogelijk om de artikelen ook in het Engels te zetten met een link op de website.

  hartelijk dank
  Marion

  • Graag gedaan Marion! Het gaat zeker weer voorbij, al voelen de laatste twee maanden al haast als een eeuwigheid 😉

   Leuk dat je mijn blogs graag wilt delen met je familie! Zou het een idee zijn om ze met Google translate te bekijken?

 8. Bedankt voor je heldere en beeldende uitleg over onze corona situatie waar we met z’n allen in zitten. Wat is nu eigenlijk de bedoeling van dat kleine virus dat een hele wereld stil legt, vroeg ik mij af.
  Ik heb niet zoveel verstand van astrologie maar als ik de planeten zo allemaal bij elkaar zie staan dan denk ik dat ze nu de laatste slag gaan uitdelen aan de materiele wereld. Het was toch allemaal over de top.
  Nu is de lucht weer schoon, de natuur leeft op, wat de politiek niet heeft klaar gespeeld. We worden gedwongen om stil te zijn. En ons meer te richten op belangrijke dingen als relaties, misschien zelfs spirituele zaken. En die op een nieuwe, creatieve manier vorm geven.

  • Hi Peggy, het is inderdaad wonderlijk hoe snel de lucht weer schoon wordt… zelfs hier in de regio van Schiphol. De Jupiter-Saturnus conjunctie van december 2020 luidt een nieuwe 200-jarige periode aan aan, waarbij de focus verschuift van het materiële naar de wereld van ideeën en technologie. Hopelijk vinden we dan slimmere manieren om met de resources van de aarde om te gaan!

 9. Geweldige samenvatting, heel verhelderend. we kunnen nu alleen maar vertrouwen hebben dat uranus in stier voor een ‘natuurlijke’ oplossing en meer balans gaat zorgen maar dit zal niet zonder blikseminslagen bereikt worden ben ik bang… dank voor jouw geweldige toelichting, heel inspirerend. warme groet XX

  • Dankjewel Floor! Ik hoop ook dat er meer balans komt, zeker voor de aarde en hoe wij haar gebruiken. Uranus in Stier gaat daar ongetwijfeld aan bijdragen, evenals het Saturnus-Uranus vierkant dat in 2021 aan de hemel staat. Hoe dan ook, er moeten dingen veranderen!

 10. Hallo Joke

  Bedankt voor de beknopte uitleg van de relatie tussen Pluto en Saturnus .
  Ik vind dat je beide planeten een beetje te negatief belicht .
  Zelf ben ik een Steenbok met Mercurius op 27 graden Steenbok waar de ontmoeting van de planeten in de buurt plaatsvind .Maar vergeet ook Jupiter en Mars niet die Pluto passeren of recentelijk gepasseerd is ! Zo als je weet is de Steenbok het hoofd Aardeteken nauw verwant met de planeet Saturnus streng doch rechtvaardig !
  Het is nu de tijd dat de wereld wakker geschut dient te worden Want als we op de huidige manier verder gaan dan is er geen Aarde meer . Pluto beheerst de dood en wedergeboorte ! Deze constellatie van planeten is nodig als we de Aarde met de huidige bewoners willen beschermen voor een vroegtijdige dood . Saturnus houd van de Aarde en wil deze met de andere planeten behoeden voor de ondergang !

  Nog bedankt Joke, een intelligente en charmante Weegschaal

  • Hi Hans, ik ben helemaal met je eens dat er iets moet veranderen in de manier waarop wij omgaan met de aarde en hoe wij haar resources gebruiken. Dat proces wordt ook gestimuleerd vanuit verschillende transits die dit jaar actief zijn. Elke planeet heeft echter zowel een positieve als een negatieve kant. De positieve kant van Saturnus is je verantwoordelijkheid nemen, de negatieve kant van Saturnus is autoritair gedrag, anderen onder de duim houden. Beide kanten zullen zichtbaar worden, net als tijdens de vorige Saturnus-Pluto conjuncties. Hoe het deze keer uitpakt, is aan ons mensen. Ik hoop dan ook van harte dat de coronacrisis blijvende positieve veranderingen zullen brengen ten aanzien van ons gebruik van grondstoffen en energie!

 11. Super stuk.
  Wel een vraag: ik heb van een astrologe gehoord dat het hierna nog erger wordt omdat u r a n u s een conjunctie met p l u t o gaat maken. Kun je hier iets over zeggen?

  • Hoi Karin, dit is inderdaad niet iets dat snel voorbij waait. Dat heeft echter niet te maken met een Uranus-Pluto conjunctie, want die vindt pas over pakweg 80 jaar plaats. Doel je misschien op het vierkant van Saturnus-Uranus dat in 2021 aan de hemel wordt gevormd? Saturnus vierkant Uranus vraagt ons te veranderen wat niet meer werkt. Daar ga ik zeker nog een nieuwsbrief aan wijden!

 12. Hallo Joke, er is geloof ik geen compliment meer over als ik al je reacties lees en ik sluit me er graag bij aan. Je hebt bijzonder zorgvuldig en heel helder beschreven waar de planeten voor staan en hoe we dat in ons eigen leven ervaren. Dank je wel.

  De planeten transiteren bij mij door mijn 6e huis waar Steenbok helemaal instaat. Ook de saturnus return in dit huis en teken gehad. Het leven is een uitdaging op alle fronten maar ook van ontwikkeling. Als astroloog zag ik dit natuurlijk ook aankomen maar had niet kunnen bedenkend dat een virus alles op de kop zou zetten. De hele wereld denkt nu wel na over de toekomst van de aarde en de mensen en uiteraard de economie. Maar dat alles anders gaat worden is zeker doordat en als Jupiter, Saturnus en Pluto in Waterman gaan lopen.

  • Hi Angela, fijn dat je mijn blog zo helder vond! Ik denk ook dat we met z’n allen meer gaan nadenken over de toekomst van de aarde, de mensen en de economie, zeker met het Saturnus-Uranus vierkant dat volgend jaar aan de hemel wordt gevormd!

 13. Wat een mooi en gedetailleerd artikel over de grote verandering van tijd, chapeau! Ik heb helaas door vele chaotische omstandigheden in mijn leven, mijn opleiding bij Karen niet kunnen voltooien. Na wat omwegen weer een succesvolle eigen zaak opgezet, 3 jaar geleden en deze wordt nu helaas als eerste gekild door de externe omstandigheden. De astrologie waarschuwde me wel, maar hier had ik het natuurlijk niet gezocht. Er speelde zich in mijn micro omgeving zoveel af dat ik de macro niet in de gaten had. Nu zit ik gedwongen stil en is mijn bedrijf failliet aan het gaan, maar kan ik wel weer mijn passie voor de taal van Astrologie oppakken en verdiepen, verbinden en verspreiden van het algemene goed. Inmiddels veel mensen via social media de passie van de kosmos doorgegeven, daar natuurlijk de grote der aarde & The invisible enemy, hier ook al sinds mensenheugenis gebruik van maken… (Ik zie Pluto ook vooral als een energie die het slijk der aarde naar boven haalt en dat Saturnus in eigen teken daar gerechtigheid over uitspreekt, Jupiter zal dat zichtbaar maken door zijn vergrootglas, al werken al deze energieën natuurlijk twee kanten op.) Mijn persoonlijke mening is dat we een zeer harde en moeilijke tijd ingaan, de ene Wet naar de andere wordt nu doorgevoerd, stiekem en snel, alsof het nu of nooit is… Waar zal het volk gaan opstaan en zeggen Genoeg is Genoeg, tot hier en niet verder? Hoe staat de Nederlandse horoscoop nu tegenover of in verbinding met die van Amerika en zijn President? (ik wil namelijk niet gevaccineerd worden) Dit kabinet is nu van een toch al zeer ondemocratisch beleid, een dictatuur aan het vormen, moeten we echt tot december 2020 wachten totdat het volk begrijpt dat dit niet de bedoeling is? Groetjes Simone

  • Hi Simone, ontzettend balen dat je bedrijf zo’n klap heeft gekregen door deze crisis!
   Ik verwacht echter dat het keerpunt nog even op zich laat wachten. Het is zeker interessant om de huidige ontwikkelingen te plotten op de horoscoop van Amerika, die gaat onder meer een Pluto Return tegemoet. Er speelt nog te veel om hier even kort te kunnen samenvatten, maar wie weet wijt ik daar nog eens een nieuwe blog aan!

 14. Prachtig hoe duidelijk je uitleg voor iemand als ik die niet thuis is in de astrologie.
  Goed verwoord en duidelijk te begrijpen omdat het zo beeldend is geschreven. De voorbeelden naar belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis. Ik begrijp dat als Saturnus en Pluto samen komen in een relatie, goed of slechte relatie, de mens en aarde in beweging Koen en er veranderingen volgen. Ik ga mij zeker verdiepen in de astrologie en deze website doorlezen. Angst heb ik niet, ik begrijp dat na december we in een intellectuele periode belanden. Is dat de Aquarius tijd? Begrijp ik het goed dat de grote machten gaan inboeten aan macht? Dat het menselijker wordt ondanks Big Data? Ik zal het nog eens goed lezen. O ja ik werkte in de zorg, was een tijd uit en tot mijn verbazing ben ik weer beland in het medische circuit van de ene dag op de andere . Leuk om dit terug te lezen in dit verslag.

  • Met de Jupiter-Saturnus conjunctie van december 2020 komen we inderdaad in een tijdperk waarin innovatieve ideeën en technologische ontwikkelingen belangrijker zijn dan het materiële. Dat is niet helemaal hetzelfde als het Aquarius tijdperk, al zit dat er ook aan te komen. Maar met machtskwesties hebben we nog wel even te maken!

 15. ik ben op 13 januari , ik heb dit jaar, in mijn solaar zon, conjunct mercurius, conjunt jupiter, conjunct saturnus, conjunct pluto ,allemaal in het vijfde huis, ik “lijd” het meest onder het feit dat er niks meer is van kunst en cultuur, niks meer waar je zomaar onbekommerd binnen kunt lopen, dicht bij elkaar zitten/staan, een hapje en een drankje delen het leven is zo ongezellig gewordenen dan heb ik nog geluk, dat ik getrouwd ben, dat ik samenwoon met iemand die ik graag zie, stel je voor dat je in deze tijd alleen woont

  • Ik kan me voorstellen dat je met dat druk bevolkte huis in je Solaar de gezellige, creatieve uitjes enorm mist. Zeker nu Saturnus-Pluto daar ook staan. Hopelijk komt er snel een versoepeling!

 16. Hoi, ik vind je uitweiding helemaal top!! Makkelijk te lezen, begrijpen en niet te wazig, benieuwd hoe dit verder uitwerkt op de EU…..of dit tot een breuk gaat komen, daar de EU voor mijn gevoel veel macht heeft en allerlei regels oplegt….die niets met de wil vh volk te maken hebben; meneer Rutte daar zet ik ook mn bedenkingen bij….hoewel hij erg voor de economie is, maar daar nu niks mee kan…T CO2 verhaal en de schuld ad boeren geven is zo’n broodje aap verhaal…en mn bedenken dat wij t klimaat hier in Nederland kunnen besturen ook…, dit vind ik een dekmantel voor allerlei fraudes, en verder die migranten stroom is er de oorzaak van dat er geen huurhuizen voor mensen zijn die al veel langer op wachtlijsten staan….

  • Het wordt zeker spannend hoe het verder met de Europese Unie gaat verlopen. Het wordt nog een klus om te kijken hoe de steun over de Europese landen het beste verdeeld kan worden en wat dat voor de onderlinge verhouding betekent. Groet, Joke

 17. Beste Joke, het regent hier eindelijk! Ik heb het een paar keer je interessante blog gelezen. Maar ik vraag mij iets af misschien ontzettend dom.
  Maar hoe kom je aan een wereld radix? Zijn asteroïde nieuwe planeten? En wat is Stellium? Wat is een teken val? Nu staat Saturnus Pluto conjunctie maar hoe was de wereld toen het drie hoek of sextiel stond? Ik voel in mijzelf veel veranderingen conflicten oude conflicten en gevoelens komen dat heeft denk ik te beteken met Saturnus Saturnus conjunctie in steenbok. 8 huis. Hartelijke dank voor deze blog, ik heb ervan genoten. De late reactie is dat ik het een paar keer hebben moeten lezen en mijn vragen heb moeten formulieren. lieve groet Hanny

  • Hi Hanny, leuk dat je mijn blog zo aandachtig hebt gelezen! Ik zal je vragen hieronder zo goed mogelijk proberen te beantwoorden.

   Asteroïden zijn rotsachtige hemellichamen die net als planeten een baan om de zon draaien. De bekendste zijn Ceres, Pallas, Juno en Vesta. En natuurlijk de asteroïde Wuhan, die nu over Saturnus-Jupiter-Pluto heen loopt. Ze zijn een redelijk recente toevoeging aan de astrologie. Het zijn er alleen te veel om in een horoscoop zetten, want we kennen op dit moment 21.264 astroïden.

   Een stellium is een cluster van planeten die dicht bij elkaar staan en daardoor gaan samenwerken met elkaar. Het duo Saturnus-Pluto brengt altijd zware tijden, ook als er een zgn. positief aspect wordt gevormd, zoals een driehoek of sextiel. Met de spanningsaspecten (conjunctie, vierkant of oppositie) werkt het allemaal alleen heftiger uit.

   Dan je vraag over een planeet in Val; Zon, Maan en planeten voelen zich in het ene teken prettiger dan in het andere teken. Zo voelt de Zon (die symbool staat voor ons ego, onze identiteit) zich heel prettig in het teken Leeuw (de koning der dieren, die ook graag centraal staat). De Zon voelt zich echter niet zo fijn in het teken Waterman (voor wie de groep belangrijker is dan het individu). Zon staat dan ook in Vernietiging in Waterman. De Zon staat óók lastiger in Weegschaal, het teken waarin je alles in overleg doet. Dat staat op spanning met de behoefte aan centraliteit en bij jezelf blijven, wat bij de Zon hoort. En zo hebben alle planeten tekens waar ze prettig staan en tekens waarin ze zich lastiger kunnen uiten. Ik hoop dat je hiermee weer verder kunt!

 18. Beste Joke, je hebt goed je best gedaan om de actuele transits te beschrijven. Een interessant stuk. Dit ‘triggert’ mij uiteraard om ook een Vedische versie te beschrijven waarin alles 24 graden terug staat. Hopelijk krijg ik daar gelegenheid voor. groet, Hans

 19. Een begrijpelijke goed onderbouwde astrologische kijk. Ik dank jullie hiervoor. Het helpt ook om de Plot theorien te negeren, het deed me goed om dit te lezen. Echt Oprechte dank

  • Fijn dat mijn blog je zoveel duidelijkheid heeft gebracht. Ik zal af en toe een update schrijven en via de nieuwsbrief delen!

  • Dankje Linda! Er gebeurt op het moment ook zo ontzettend veel, daar wilde ik graag vanuit astrologisch perspectief een blik op werpen. Het is nu in ieder geval duidelijk dat dit niet snel overwaait.

 20. Dag Joke, wat een veelomvattend verhaal schreef je – heel bijzonder. De spiegels aan de hemel geven een helder en verhelderend beeld. Dankjewel!

  • Mooi omschreven Frederique, de spiegels aan de hemel… astrologie gaat inderdaad uit van de oude alchemistische wet “Zo boven, zo beneden”. De stand van de zon en de planeten aan de hemel houden verband met het leven op aarde. En ook nu is de timing weer feilloos…

 21. Goed geschreven, Joke! Wel griezelig accuraat inderdaad, die asteroïde Wuhan! Er verandert veel, sommige dingen ten goede, andere niet…

  • Mee eens Aafke! Dat de lucht schoner wordt nu we allemaal noodgedwongen thuis werken, is mooi meegenomen. Maar met een Jupiter-Pluto conjunctie aan de hemel (in Steenbok) is het gevaar dat de overheid haar burgers veel maatregelen oplegt. Van een verplicht gebruik van de Corona app tot verplichte vaccinatieprogramma’s. We zullen het zien…

 22. Lieve Joke, zoals altijd een geweldige uitleg van jou. Wat een werk heb je verzet en wat heb je alles mooi op een rijtje gezet voor ons. Ik ken niemand die dat beter en helderder kan verwoorden als jij. Knuffel en bedankt. Janneke

 23. Lieve Joke, Wat heb je dit weer fantastisch en duidelijk uitgelegd! Zoals we van jou gewend zijn natuurlijk. Ook interessant om over de asteroïde te lezen, en dan ook nog een met deze toepasselijke naam Wuhan! Heel fijn deze blog!

 24. Veel dank voor deze verhelderende en uitgebreide blog. Vooral opvallend vind ik de verwijzing naar de “astroide Wuhan” als verklaring van de virus-uitbraak. Dat is nieuw voor mij. Covid-19 wordt gezien als trigger voor de economische neergang. Die neergang zagen de meeste astrologen al aankomen, maar bij mijn weten heeft niemand de pandemie voorspeld.

  Hartelijke groeten, Boukje van den Ende

  • Hoi Baukje, er wordt inderdaad nog weinig gewerkt met asteroïden, maar misschien zouden we dat meer moeten doen. Astrologie is continue in ontwikkeling. Zo moesten we al eerder nieuwe planeten in ons systeem opnemen: Uranus (1781), Neptunus (1846) en Pluto (1930).

   Met de asteroïden is het echter lastiger, omdat het er zo véél zijn. Op dit moment hebben 21264 asteroïden officieel een naam gekregen van de IAU (International Astronomical Union). Het is natuurlijk niet zinnig om die allemaal in een horoscoop te plaatsen. Wat wél interessant kan zijn, is kijken of er asteroïden vallen op hoeken/ planeten in de geboortehoroscoop én op opvallende planeetstanden aan de hemel, zoals de huidige Saturnus-Pluto conjunctie. En dat laatste heeft Brenda Wilson zo mooi gedaan!

 25. Wat mooi om alles zo gestructureerd over de conjunctie te lezen. Wel een enorm werk om het zo duidelijk en helder te verwoorden. dank voor je blog.

  • Hoi Ineke, het was dan wel een werk om hem te schrijven, maar het was ongetwijfeld óók een werk om hem door te lezen! 😀 Korter dan dit kon ik hem alleen niet maken… er gebeurt momenteel ook zoveel!

 26. Leuk geschreven. Hopelijk zijn er meer mensen, die begrijpen dat de tijden veranderen. Dat je met geld en macht nier ver komt, als alles op slot zit. Je niet naar het restaurant kan gaan om te eten en zelf niks hoef te doen. Zelf weer koken en creatief zijn. Je niet op verre vakanties kan gaan om je dagelijkse dingen even te vergeten. Zelf weer problemen oplossen, met je kinderen (als je die heb) praten in plaats van ze achter de televisie of de computer te zetten. Er is niks mis met een spelletje mens-erger-je-niet, monopoly of een partij schaken of dammen. En in je eigen tuin werken is de beste oplossing voor alle stress en spanningen.
  Helaas is hier in frankrijk het vrij wandelen in de bossen aan banden gelegd. Ook al kom je hier op het platte land normaal geen mens tegen. Hoogstens de boswachter. of je eigen hond. Blijf rustig. Ga door met astrologie lesgeven. Er valt een hoop te leren van de sterren.
  Ook ik leer steeds nog ook al ken ik het fenomeen als ruim 45 jaar.

  • Hoi Jan, met een hobby als astrologie hoef je je inderdaad niet te vervelen. Ik ben nu er zoveel aan de hemel speelt juist drukker dan ooit!

 27. Prachtig artikel, Joke! Heb er van genoten. En ben niet de enige, geloof ik, want al de 15e responder in drie uur tijd 😉 Dankzij jouw grondige research een fiks aantal nieuwe invalshoeken, interessante perspectieven en stories.

  ik borduur er even op door met een kleine toevoeging: In de medische literatuur staat Pluto, naast de betekenis van ‘De macht van Het Grote Geld’, ook symbool voor virussen. Logisch. Een virus dringt namelijk door het celmembraan de cel binnen (doordringend vermogen Pluto) en rommelt vaak aan de basis met ons DNA/RNA. De Jupiter – Pluto transits in 2020 kun je dan ook zien als: De groei en verspreiding (Jupiter) van een virus (Pluto). Ik kijk dus uit naar de 30e juni (de 2e hit). Mogelijk dat er dan meer helderheid komt over de omvang en het verdere verloop van deze gezondheidscrisis.

  • Hi Els, de berichtjes stromen inderdaad binnen!

   Blijkbaar was er veel behoefte aan wat duidelijkheid over de gekke wereld waarin we nu met z’n allen terecht zijn gekomen!

 28. Complimenten Joke voor deze heldere duiding en ook dat je dit met ons hebt willen delen. Liefs en blijf gezond

 29. Dank je wel Joke, wat een informatieve en duidelijke uiteenzetting! Geeft veel inzicht. En dan asteroïde Wuhan. Had ik nog nooit van gehoord. Bizar toch dat deze zo’n grote rol speelt in de huidige planeetstanden in Steenbok. Heel bijzonder en ongelofelijk!

  • Dankjewel voor je compliment Marianne! Ik kijk ook niet vaak naar asteroïden, maar misschien wordt het tijd dat we dat méér gaan doen. Planeten werden tenslotte ook ontdekt tijdens grote gebeurtenissen (zoals Uranus ontdekt werd tijdens de Franse Revolutie). Het zijn er alleen zovéél… 🙂

 30. Goed doorwrocht artikel, Joke!

  Dit jaar speelt ook het Saturnus/Uranus vierkant. Weliswaar is dit aspect dit jaar nog niet vol maar met de afstand van één graad tot elkaar mag je toch al spreken van een effect.
  Compliment voor je uitvoerige analyse!

  Hartelijke groet
  Jan

  • Dankjewel voor het compliment Jan! Saturnus en Uranus gaan inderdaad een vierkant maken en dragen bij aan het veranderingsproces waarin we zitten. In deze blog heb ik me alleen beperkt tot de conjuncties, omdat die heel letterlijk een nieuw begin aangeven. Een bijzondere tijd!

 31. Prachtige en wereldwijde analyse. Compliment! En de naam in asteroïde Wuhan is apart dat die meespeelt. Ik heb ook huiver voor ‘tijdelijke’ maatregelen. En ben soms wat achterdochtig naar opzet of domme fout in deze. Tegelijk past deze grootse ommekeer precies in het totaal aan misbruik dat wij plegen op aarde. Jupiter lijkt zwak en ik voel ondanks/dankzij alle onzekerheid veel bevrijding en optimisme. Misschien krijgt Jupiter een ander en nieuw gezicht?! Zei een boogschutter!

  • Hi Marijke, ik was ook al zo verrast dat de asteroïde die al in 1980 de naam Wuhan heeft gekregen, uitgerekend nú samenvalt met de coronauitbraak in Wuhan. En dat hij ook nog eens pal op dat stellium in Steenbok staat. Het is echt de trigger die de Saturnus-Pluto conjunctie in gang zet. Maar… gelukkig kan Jupiter in Steenbok ons ook mooie dingen brengen: realisme. Nu iedereen (verplicht) gewend raakt aan thuiswerken, hoeven er straks misschien toch minder auto’s de weg op. En kijk eens naar satellietkaarten: onze lucht is al zoveel schoner. Zelfs hier in de regio Schiphol! Groet, Joke

 32. Super toffe blog om te lezen. Dit maakt het astrologisch heel duidelijk hoe het zit, wat we kunnen verwachten, en welke planeten hier invloed op hebben. Bedankt voor deze leerzame woorden.

  • Goed om te horen Karin! Het werd uiteindelijk een hele lang blog, maar er gebeurt ook zóveel! En dan heb ik me nog beperkt tot de grote cyclussen van dit jaar 😀 We zitten echt in een grote golfbeweging.

 33. Wat heb jij een geweldig artikel geschreven joke. Het is zo duidelijk en begrijpbaar geschreven. Ik heb dit jaar ook mijn saturnus conjunctie (58 jaar) en hij is zo voelbaar. Ik heb deze in mijn 6e huis dus werk, gezondheid. Ik wil idd meer gaan doen met astrologie, tarot en numerologie maar tevens niet mijn nagelstudio opdoeken want daar komen mijn inkomsten uit. Dus ik moet hier een combinatie in gaan zoeken. Tevens heb ik nu al voor de 2e keer in 7 weken een longontsteking (wat ik nog nooit gehad heb). Dus duidelijk voelbaar voor mij. Ben benieuwd wat er nog gaat komen, maar dat het zo niet door kon gaan wisten we allemaal. Dingen gebeuren niet voor niets

  • Fijn dat je het zo’n fijne blog vindt Jose! Deze Saturnus-Pluto conjunctie is voor jou extra voelbaar, omdat hij samenvalt met je Saturnus Return. Wel pittig hoor, twéé longontstekingen in 7 weken. Ik hoop dat je snel weer opknapt. Pas goed op jezelf en blijf gezond!

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van het cursusaanbod en het laatste Astrowise nieuws? Meld je dan aan voor de Nieuwsbrief.